آدرس

آدرس کارگاه

جاده خاوران، بعد از خاورشهر، شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکاران،  خ ۱۱ غربی، پ ۵۵۰۵، انبار صنایع لاستیکی ارجمند

تلفن تماس

۰۲۱۳۳۲۸۵۴۷۰-۲

فکس

۰۲۱۳۳۲۸۵۴۶۹

آدرس دفتر

تهران ، خ امیرکبیر ، خ ناظم الطبا جنوبی، پ ۳۰، صنایع لاستیکی ارجمند

ایمیل :  info@arjmandrubber.com
تلفن تماس

  • ۰۹۱۲۳۰۰۷۸۱۱
  • ۰۲۱۳۳۹۹۰۱۹۰-۳
  • ۰۹۱۲۵۱۳۸۴۱۴

فکس

  • ۰۲۱۳۳۹۹۰۱۸۹

کد پستی

  • ۱۱۱۵۶۴۸۶۱۷